الحاقیه جدید ساختمان بندر انتوِرپ از معماران زاها حدید

معماران زاها حدید یک حجم شیشه ای بزرگ بر پشت بام مرکز جدید بندر آنتروپ طراحی و اجرا نموده است. این حجم الحاقی جهت استفاده مجدد از ایستگاه آتش نشانی در این بندر و ایجاد خانه بندر ایجاد شده است. این طرح که پیشتر در سال ۲۰۰۹ رونمایی شده بود، یکی از بلندپروازانه ترین طرح های معمار عراقی بریتانیایی، زاها حدید، پیش از مرگ ناگهانی او در اوایل سال جاری بود.

این حجم عظیم با ارتفاعی بیش از ۱۰۰ متر، تقریبا هم اندازه ایستگاه آتش نشانی سابقی ست که در زیر آن قرار گرفته است. این ساختمان می تواند ۵۰۰ پرسنل بندر که پیش از این در ساختمان های متفاوتی در اطراف این شهر بلژیکی مشغول به کار بودند را در خود جای دهد.

این الحاقیه نمایی با سطوح مثلثی، برخی شیشه ای و شفاف و برخی کدر،دارای سطحی صاف در سمت جنوب و جهت افزایش انعکاس آب سطحی ناهموار در سمت شمال دارد.

معماران این اثر می گویند: “همچون یک کشتی پهلوگرفته، این الحاقیه ی جدید به سوی شلده اشاره می کند و ساختمان را با رودخانه ای که عامل اصلی به وجود آمدن آنتروپ است، متصل می نماید. نمای ساختمان که با آب احاطه شده است می تواند تغییر رنگ و حالات متفاوت آب و هوا و دریا را د رخود منعکس کند.”

پنل های مات و شفاف متناوب نما باعث می شوند تا مقیاس این ساختمان از لحاظ بصری شکسته شود. پنل های شفاف در عین حال نور کافی روز را به فضاهای داخلی هدایت می کنند و چشم اندازهای بدیعی از شهر و بندر را برای کارکنان پدید می آورند.